Facebook LinkedIn

To konferencja o tym co najważniejsze – o strategicznym podejściu do informacji.
To temat aktualny i ważny dla wszystkich firm, których biznes silnie zależy od danych.

Eksperci od danych nie mogą być ograniczani do odpowiadania na potrzeby biznesu w zakresie raportów i analiz. Muszą wychodzić z inicjatywą w zakresie dostarczania Business Insights i wspólnego rozwiązywania konkretnych problemów biznesowych w oparciu o dane. To wymaga od nich zbudowania ładu w obszarze zarządzania informacją oraz powiązania rozwoju tego obszaru ze strategia firmy.

W trakcie tegorocznej edycji konferencji poszukamy odpowiedzi na pytania:

 • W jaki sposób budować wartość firmy poprzez dane?
 • Dlaczego kluczową sprawą jest powiązanie strategii biznesowej firmy z rozwojem zasobów danych i narzędzi zarządzania informacją?
 • Kiedy i pod jakimi warunkami „eksperci od danych” mogą przejąć inicjatywę i stać się rzeczywistymi partnerami dla biznesu?

Te wszystkie kwestie stają sie coraz ważniejsze w czasach ekspansji zastosowań analityki biznesowej, wkraczania automatyzacji w obszar zarządzania i pojawienia się morza danych w BigData. Celem jest uzyskanie tzw. „Information Superiority”, czyli realnej przewagi konkurencyjnej w oparciu o wykorzystanie danych i zarządzanie informacją.

Dlaczego warto zostać uczestnikiem konferencji

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM

 • Konferencja pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z dostępnymi rozwiązaniami i standardami oraz dobrymi praktykami w innych instytucjach.
 • Do programu, w ramach elementów partycypacyjnych, wprowadzone zostaną gry decyzyjne, obejmujące zarządzanie incydentami, zarządzanie ryzykiem, a także zarządzanie informatyką.


Kluczowe zagadnienia

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W 3-ciej edycji ZIP2016 będziemy szukać odpowidzi m.in. na pytania:

 • W jaki sposób uczynić zarządzanie danymi integralnym elementem procesów biznesowych?
 • Jakie korzyści i wyzwania niesie łączenie zródeł danych – wewnętrznych i zewnętrznych?
 • W jaki sposób zapewnić ład w danych – począwszy od warstwy Master Data Management, poprzez Data Quality, aż do całościowego Data Governance?


Uczestnicy konferencji

UCZESTNICY KONFERENCJI

Kogo spotkasz na konferencji ZIP2016:

 • Członkowie ścisłego kierownictwa firm
 • CIO i dyrektorzy IT
 • Szefowie obszarów BI i analityki biznesowej, raportowania i informacji zarządczej
 • Architekci


ZIP2014 i ZIP2015 w liczbach

0
uczestników
0
prelegentów
0
ścieżki tematyczne
0
sesje roundtables

REFERENCJE

VIDEOREPORTAŻ Z ZIP2015

ORGANIZATORZY

ORGANIZATOR

PARTNERZY MERYTORYCZNI

MECENASI

PATRONI

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.