Facebook LinkedIn

To konferencja o tym co najważniejsze – o strategicznym podejściu do informacji.
To temat aktualny i ważny dla wszystkich firm, których biznes silnie zależy od danych.

Eksperci od danych nie mogą być ograniczani do odpowiadania na potrzeby biznesu w zakresie raportów i analiz. Muszą wychodzić z inicjatywą w zakresie dostarczania Business Insights i wspólnego rozwiązywania konkretnych problemów biznesowych w oparciu o dane. To wymaga od nich zbudowania ładu w obszarze zarządzania informacją oraz powiązania rozwoju tego obszaru ze strategia firmy.

W trakcie tegorocznej edycji konferencji poszukamy odpowiedzi na pytania:

 • W jaki sposób budować wartość firmy poprzez dane?
 • Dlaczego kluczową sprawą jest powiązanie strategii biznesowej firmy z rozwojem zasobów danych i narzędzi zarządzania informacją?
 • Kiedy i pod jakimi warunkami „eksperci od danych” mogą przejąć inicjatywę i stać się rzeczywistymi partnerami dla biznesu?

Te wszystkie kwestie stają sie coraz ważniejsze w czasach ekspansji zastosowań analityki biznesowej, wkraczania automatyzacji w obszar zarządzania i pojawienia się morza danych w BigData. Celem jest uzyskanie tzw. „Information Superiority”, czyli realnej przewagi konkurencyjnej w oparciu o wykorzystanie danych i zarządzanie informacją.

Dlaczego warto zostać uczestnikiem konferencji

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM

 • Konferencja pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z dostępnymi rozwiązaniami i standardami oraz dobrymi praktykami w innych instytucjach.
 • Do programu, w ramach elementów partycypacyjnych, wprowadzone zostaną gry decyzyjne, obejmujące zarządzanie incydentami, zarządzanie ryzykiem, a także zarządzanie informatyką.


Kluczowe zagadnienia

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W 3-ciej edycji ZIP2016 będziemy szukać odpowidzi m.in. na pytania:

 • W jaki sposób uczynić zarządzanie danymi integralnym elementem procesów biznesowych?
 • Jakie korzyści i wyzwania niesie łączenie zródeł danych – wewnętrznych i zewnętrznych?
 • W jaki sposób zapewnić ład w danych – począwszy od warstwy Master Data Management, poprzez Data Quality, aż do całościowego Data Governance?


Uczestnicy konferencji

UCZESTNICY KONFERENCJI

Kogo spotkasz na konferencji ZIP2016:

 • Członkowie ścisłego kierownictwa firm
 • CIO i dyrektorzy IT
 • Szefowie obszarów BI i analityki biznesowej, raportowania i informacji zarządczej
 • Architekci


ZIP2014 i ZIP2015 w liczbach

0
uczestników
0
prelegentów
0
ścieżki tematyczne
0
sesje roundtables

REFERENCJE

VIDEOREPORTAŻ Z ZIP2015

ORGANIZATORZY

ORGANIZATOR

PARTNERZY MERYTORYCZNI

MECENASI

PATRONI

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij